В края на седмицата Microsoft потвърди, че има проблем в мрежовата връзка на ОС Windows 10 версия 2004 (Windows 10 May 2020 Update). Оказа се, че в някои случаи не работи коректно системния статус на мрежовата връзка, който показва дали има нормална интернет връзка. Проблемът е, че при нормална връзка с уеб пространството се показва информация, че интернет връзка няма.

 

При възникването на този проблем иконката в таскбара се променя и в областта за уведомленията се появява информация за проблем с връзката и за липсата на интернет съединение, като съобщението е No Internet Access. Съобщението се появява дори и и ако компютърът до този момент нормално да работи с интернет без каквито и да било проблеми. Рестартирането и краткотрайното изключване на устройството не помагат.

При появата на това съобщение престават да работят някои системни и външни услуги, които използват този системен статус при проверка за връзка с интернет. Така например, спират да работят Spotify, Cortana, Microsoft Store и дори Feedback Hub. Но до тези ресурси има нормален пинг, браузърите и онлайн игрите работят нормално.

Microsoft заяви, че проблемът е свързан с грешка в работата на индикатора на статуса за включване към Глобалната мрежа (Network Connectivity Status Indicator — NCSI). Това се отнася само за Windows 10 версия 2004 и ще бъде оправено със следващото обновяване.

 

Потребителите откриха, че проблемът се оправя чрез малка промяна в системния регистър. Необходимо е в ключа:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet

Да бъде променен параметърът EnableActiveProbing от 0 на 1

След това компютърът трябва да се рестартира.