Натиснете върху Старт 

 

Напишете cmd 

 

Десен клик на мишката върху "cmd"

 

Изберете "Изпълни като администратор"

 

Напишете : DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:SMB1Protocol

 

Потвърдете

 

Готово. Трябва да получите съобщение за успешна операция